R.D Productions Entertain without borders

 

Silent resistance Psychiatrie

 februari 6, 2016

“silent resistance”

Het machtigen van mensen met psychiatrische problemen

 

Het meest stigmatiserende onderwerp, is wel een psychische stoornis, toch is het belangrijk om daar aandacht aan te geven.

 

Dit is namelijk een van de meest succesvolle machtsmiddellen om iemand klem te zetten.

Je komt in een Trans waar je met eigen kracht niet zelf uit kan komen en ben makkelijk beïnvloedbaar door machten uit de niet zichtbare werelden, of ookwel de “self-fulfilling prophecy”..

 

Nu we dit weten, weten we dat het gevecht om te overleven niet tegen een individu is, maar tegen een veel groter geheel: de staatsvorm of ookwel de grote markt achter de farmaceutische industrie…

Deze wil de gehele wereld bevolking onder de duim krijgen om volledige heerschappij en controle te krijgen over de gehele mensheid.

Nu we weten dat de medicijnen die worden voorgeschreven voor psychische problemen, deze juist opwekt en creëert, is het duidelijk dat er moet worden opgestaan.

Tijd om in verzet te komen!

 

Verzet werkt in de meeste gevallen veroordelend, omdat men de afwijkende richting gaat in vergelijking met de grote massa.

Alleen later blijkt dat dit verzet toch noodzakelijk is geweest om uiteindelijk weer tot je bestemming te komen en om later weer bij de grote massa aan te sluiten via een alternatieve manier.

 

De zeven basis regels voor een silent resistance zijn:,

 

Demonstreer rustig, geef niemand een sein van echte agressie, maar gebruik de fictieve manier

 

Probeer rustig te blijven in de niet realistische omgeving (wanneer je zelf uit een psychische toestand probeert te komen, word het erger vanwege besef van onmacht en hopeloosheid)

 

Werk niet buiten je grens, probeer rust en vrede te zoeken ookal lijkt dit soms verweg

 

Het aller belangrijkste is om de medemensen te helpen, er zijn mensen die het zelfde doorstaan, samen zijn we sterker als in ons eentje

 

Geef het niet op, maar blijf er bij (De weg die je in bent gegaan, lijkt misschien in het begin niet juist, maar aan het einde wel)

 

Werk aan je eigen grenzen, zorg dat je weer stabiel word, op eigen benen gaat staan en verstandelijk en psychisch weer in balans komt

 

Probeer een vooruitzicht te zoeken, het werkt het beste om iets te hebben om naar uit te kijken om de hoop niet te verliezen

 

Conclusie:

 

Het is nooit te laat, er is altijd hoop!

 

© 2016 R.D Productions